Mapa strony Kontakt Strona główna

"KONSULTANT" Centrum Finansowo - Doradcze Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 5B, 62-510 Konin

tel. (63) 245 73 66
fax. (63) 245 73 67
e-mail: biuro@konsultant.net.pl
Doradztwo gospodarcze
Wyceny

KONSULTANT Centrum Finansowo-Doradcze Sp. z o.o. wybranych składników przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyceny przedsiębiorstw i ich składników wykonywane są najczęściej przy okazji
 • transakcji kupna/sprzedaży
 • restrukturyzacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw
 • fuzji i przejęć
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • utraty wartości aktywów
 • ustalania wyników działalności przedsiębiorstwa i zarządu
 • prywatyzacji przedsiębiorstw
 • i inne
Do metod, które ze względu na swoją wiarygodność zdobyły uznanie wśród specjalistów i są powszechnie najczęściej stosowane również przez nas przy wycenianiu przedsiębiorstw należą:
 • metody majątkowe (w tym: metoda wartości skorygowanej aktywów netto,
 • metoda odtworzeniowa, metoda likwidacyjna),
 • metody dochodowe ( w tym: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych),
 • metoda porównań wskaźników rynkowych,
 • metoda mieszana.
Nasze przykładowe projekty:
 • Wycena rynkowej wartości spółki „AQUAKON” Sp. z o.o.- Zleceniodawca: Kopalnia Węgla Brunatnego „KONIN” w Kleczewie S.A.
 • Wycena rynkowej wartości spółki OWL „WĘGIEL BRUNATNY” Sp. z o. o. Zleceniodawca : Kopalnia Węgla Brunatnego „KONIN” w Kleczewie S.A.
Rejestracja spółek i zmiany w umowach spółek

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi dotyczące procesu zakładania spółek - począwszy od pomocy przy wyborze właściwej formy działalności gospodarczej, poprzez przygotowanie umowy spółki, przygotowanie stosownych umów i kontakty z notariuszem, bankiem, aż po przygotowanie i złożenie wszelkich dokumentów rejestracyjnych w odpowiednich urzędach.

Nasza usługa obejmuje
 • zakładanie najbardziej popularnych form prawnych podmiotów gospodarczych, w tym: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o. o.), oddziałów, przygotowanie dokumentów oraz złożenie ich do odpowiednich urzędów
 • przygotowanie umowy spółki zgodnie z polskimi przepisami
 • zorganizowanie wizyty u notariusza, towarzyszenie podczas czynności notarialnej, pomoc w zakresie poświadczania dokumentów, usług tłumaczeniowych oraz otworzenie rachunku bankowego.
Proponujemy naszym klientom prowadzenie księgowości, sporządzanie deklaracji podatkowych, usługi z zakresu kadr i płac.